Ισχυρή συσχέτιση μεταξύ κινδύνου για Εγκεφαλικά Επεισόδια και Διαταραχές στον Ύπνο

Οι διαταραχές της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου και οι διαταραχές ύπνου-εγρήγορσης μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για πρώτο ή δεύτερο Εγκεφαλικό Επεισόδιο και να καθυστερήσουν την αποκατάσταση μετά από αυτό, αποτελέσματα που προκύπτουν από μια μεγάλη ανασκόπηση.

Μια μετα-ανάλυση 29 μελετών και 2343 ασθενών με ισχαιμικό ή αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό, αναδεικνύουν ότι περισσότεροι από το 72% των ασθενών είχαν μια αναπνευστική διαταραχή στον ύπνο, η οποία ορίζεται ως ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ-ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ  περισσότερα από 5 επεισόδια σε 1 ώρα. Οι παθήσεις αυτές είναι η Αποφρακτική Άπνοια κατά τον Ύπνο, η κεντρικού τύπου Άπνοια, και η αναπνοή Cheyne-Stokes.

Αρκετές μελέτες ανέδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ αυξημένου κινδύνου για Εγκεφαλικό Επεισόδιο και Αϋπνία, Υπερυπνία και Σύνδρομο Ανήσυχων Άκρων

Βρέθηκε επίσης ότι οι παραπάνω παθήσεις «διαταράσσουν την νευροπλαστικότητα και την λειτουργική αποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό», οι ερευνητές όμως τονίζουν ότι όλα αυτά τα στοιχεία βασίζονται σε πειραματικές μελέτες.

Πηγή:

http://www.medscape.com/viewarticle/867096?src=wnl_tp10n_160916_mscpedit_ous&uac=178394MY&impID=1196014